Filmverkstaden

Stormvind Malax

@ Sockenstuga, Malax

Vill du testa på något nytt?
Gillar du att experimentera?
Vill du lära dig mera om audiovisuell konst?

Kom med i Stormvind Malax – audiovisuella verkstäder för ungdomar!

Under 1 år lär du dig allt om fotografi, film, video, animation, dj, vj, mm.
Tillsammans med ungdomsledaren Kristoffer Nykopp och konstnären Arvid van der Rijt får du syssla med audiovisuell konst. Varje träff bjuds in en till konstnär som delar med sig sina kunskaper och inspiration.

Vi träffas 15 ggr på våren och 15 ggr på hösten.
På våren testar vi på olika tekniker, utrustning och material.
På hösten fördjupas kunskaperna och görs en produkt. Om det blir foto, film eller musik i en utställning, filmvisning eller fest, det bestämmer du tillsammans med de andra deltagarna i gruppen. Vi utgår från dina intressen.

Verkstäderna är på fredagar mellan kl 16-18:30.
Du får även komma direkt efter skolan, så fixar vi mellanmål.

Anmäl dig före 1.2 via mail@filmverkstaden.fi
Vi startar 7.2.

Inga förkunskaper och ingen deltagaravgift!

Detta stormvind-projektet ordnas med stöd av Barn och ungdomsstiftelse i Finland och Malax Kommun.